Summerschool geloofsverdediging 2019

In juli 2019 organiseert Stichting Apologica weer de (semi)jaarlijkse summerschool over geloofsverdediging. Dit is een zeer diepgravende cursus die speciaal afgestemd is op studenten en schoolverlaters (havo of vwo). Door de kleinschalige opzet is het behalve erg leerzaam ook hartstikke gezellig.

Algemene informatie
Doelgroep: jongeren en studenten van ongeveer 17 t/m 25 jaar
Inschrijven: klik hier om je aan te melden
Kosten: €175,-
(Dit is all inclusive: overnachtingen en maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.)
Datum: nog te bepalen
Locatie: nog te bepalen

Overzicht colleges (dit is nog aan verandering onderhevig)

Maandag
- Introductie apologetiek. Wat is het nut van apologetiek? Is het wel Bijbels om te argumenteren voor het geloof? Betekent ‘geloof’ niet juist dat er geen argumenten voor zijn?
- Argumentatieleer. Hoe zitten argumenten in elkaar? Hoe kun je drogredenen ontzenuwen en zelf sterke argumenten formuleren? We zullen oefenen met het weerleggen van veelgebruikte argumenten tegen het christelijk geloof.
- Homoseksualiteit. Wat moet je hier als christen van denken? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe kun je hier op een Bijbelse maar toch liefdevolle manier over praten met mensen die hier vragen over stellen?

Dinsdag
- Filosofische argumenten. Wat zijn de voornaamste filosofische argumenten voor het bestaan van God, en hoe sterk staan die?
- De betrouwbaarheid van de Bijbel. Wat weten we over het auteurschap en de datering van de Bijbelboeken? Geven de Evangeliën een eerlijk en betrouwbaar verslag van het leven van Jezus, of staan ze vol overdrijvingen en onwaarheden?

Woensdag
- De canon. Hoe is de Bijbel ontstaan? Is het echt Gods Woord? Hoe weten we de dat juiste boeken erin zijn opgenomen? En staat de Bijbel niet vol contradicties?
- Opstanding. De opstanding van Jezus vormt de kern van het christelijke geloof. Kan dit op historische gronden onderbouwd worden?

Donderdag
- Islam. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen het christendom en de islam? Wat zijn de voornaamste argumenten? Hoe kun je een goed gesprek voeren over geloof met een moslim?
- Probleem van het kwaad. Als God zowel goed als almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Hier gaan we ook in op de vraag hoe Gods almacht en alwetendheid zich verhouden tot de menselijke vrije wil.

Vrijdag
- Wetenschap en geloof. Staan die twee niet al eeuwenlang op voet van oorlog? Of gaan ze juist hand in hand? Hoe kun je als christen wetenschap bedrijven?
- Schepping en evolutie. Hoe sterk staat de evolutionistische verklaring voor ons bestaan? Zijn de eerste hoofdstukken van Genesis wetenschappelijk verdedigbaar? Hoe moeten we de tekst interpreteren?

Павелко ФФУпластика клитора видеоbest money management software