Apologica

Stichting Apologica is een stichting die christenen wil toerusten met de kennis die hiervoor nodig is. Dit doen we primair door het organiseren van zomercursussen voor studenten en scholieren die binnenkort gaan studeren.

Adres
Stichting Apologica
Marijkeweg 26-A4 (t.a.v. Ruben Jorritsma)
6709 PG Wageningen

Giften
Stichting Apologica wordt gefinancieerd door giften. Ook uw giften zijn welkom! Apologica is een ANBI, dus giften zijn belastingaftrekbaar.

- Rekeningnummer: NL89 RABO 0159 5634 53 t.n.v. Stichting Apologica
- Algeneme informatie over deze ANBI (waaronder de doelstelling, bestuurssamenstelling en financiële jaaroverzichten) kunt u hier vinden.

KvK-nummer
Apologica is een officiele stichting en u kunt ons vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

- KvK-nummer: 51490498
- RSIN: 850049003